Публікуємо протокол Загальних зборів Асоціації велосипедистів Києва, які пройшли 27 листопада 2010.

Протокол №5

щорічних звітно-виборчих загальних зборів
громадської організації «Асоціація велосипедистів Києва»

м. Київ                 27 листопада 2010 року

Присутні члени АВК:
Віктор Загреба (голова АВК)
Дмитро Александров (секретар АВК)
Марія Завірюхіна
Андрій Любарець
Наталія Тулюлюк
Ксенія Семенова
Ксенія Водоп’янова
Кирило Савін
Ірина Бондаренко
Дмитро Чорнопищук
Денис Лоншаков

Кворум (11 з 21 члена АВК) наявний.

Присутні гості:
Ксенія Науменко
Костянтин Карачов
Сергій Васильченко

Порядок денний:

 

 1. Обрання головуючого, секретаря та голови лічильної комісії загальних зборів
 2. Звіт про діяльність Асоціації велосипедистів Києва у 2010 році
 3. Фінансовий звіт про діяльність у 2010 році
 4. Питання про зміну правового статусу Асоціації та створення юридичної особи
 5. Затвердження Статуту Асоціації
 6. Визначення кількісного складу Ради Асоціації
 7. Встановлення розміру та строку сплати членських внесків на 2011 рік
 8. Вибори Голови Асоціації
 9. Вибори членів Ради Асоціації
 10. Вибори ревізора Асоціації
 11. Розгляд та затвердження Стратегії Асоціації на 3 роки
 12. Питання про порядок державної реєстрації Асоціації.
 13. Різне

Хід зборів:

Обрання головуючого, секретаря та голови лічильної комісії загальних зборів

Слухали:
Д.Александрова, який запропонував на посаду головуючого загальних зборів кандидатуру чинного голови АВК В.Загребу.
К.Семенову, яка запропонувала свою кандидатуру на посаду секретаря загальних зборів та кандидатуру К.Савіна на посаду голови лічильної комісії.
Ухвалили:
Обрати Віктора Загребу на посаду головуючого загальних зборів, Ксенію Семенову на посаду секретаря загальних зборів та Кирила Савіна на посаду голови лічильної комісії. Голосували: за — 11, проти — 0, утрималися — 0.

Звіт про діяльність Асоціації велосипедистів Києва у 2010 році

Слухали:
Доповідь Голови АВК Загреби В.С., який презентував розданий учасникам у друкованому вигляді «Звіт про діяльність Асоціації велосипедистів Києва у 2010 році», пояснив кожен пункт та виділив головні моменти.
К.Савіна, який виступив з пропозицією додати до змістовного звіту пункт про участь Асоціації у виставці “Велобайк-2010”
Ухвалили:
Затвердити Звіт про діяльність Асоціації велосипедистів Києва у 2010 році з врахуванням зауваження К.Савіна. Голосували щодо затвердження звіту: за — 10, утримався — 1, проти — 0.

Фінансовий звіт про діяльність у 2010 році

Слухали:
Секретаря АВК Д.Александрова, який представив звіт щодо фінансових надходжень і витрат з каси Асоціації у звітному періоді.
В дебатах виступили:
К.Савін, який виступив із зауваженням щодо небажаності у майбутньому виходити за межі наявних у касі коштів і не завершувати рік з від’ємним балансом.
Ухвалили:
Затвердити фінансовий звіт Асоціації велосипедистів Києва за 2010 рік з врахуванням зауваження К.Савіна. Голосували щодо затвердження звіту: за — 11, утримався — 0, проти — 0.

Питання про зміну правового статусу Асоціації та створення юридичної особи

Слухали:
В.Загребу, який обґрунтував необхідність набуття Асоціацією статусу юридичної особи і запропонував здійснити реєстрацію Асоціації в органах юстиції та інших державних органах, виготовити печатки, відкрити рахунок в банку та виконати інші дії, передбачені Законом для створення юридичної особи, затвердити новий Статут та обрати відповідно до нього керівництво Асоціації.
Ухвалили:
Реорганізувати Асоціацію зі створенням юридичної особи, розглянути проект нового Статуту та, у випадку його затвердження, обрати передбачені ним керівні органи Асоціації. Голосували: за — 11, утримався — 0, проти — 0.

Затвердження Статуту Асоціації

Слухали:
В.Загребу, який роздав усім присутнім і представив проект статуту, розроблений робочою групою з активістів Асоціації, та пояснив головні інновації цього статуту, зокрема, функції і порядок формування Ради, права і обов’язки членів тощо.
В дебатах виступили:
Д.Александров, К.Савін, К.Семенова, І.Бондаренко, А.Любарець, Д.Лоншаков з запитаннями та пропозиціями щодо внесення уточнень та поправок до тексту Статуту.
В.Загреба після внесення  до тексту статуту запропонованих та підтриманих зборами поправок виніс його затвердження на голосування.
Ухвалили:
Затвердити Статут Асоціації велосипедистів Києва в новій редакції  з урахуванням поправок, внесених з голосу та підтриманих учасниками загальних зборів. Голосували: за — 11, утримався — 0, проти — 0.

Визначення кількісного складу Ради Асоціації

Слухали:
В.Загребу, який запропонував встановити кількісний склад Ради Асоціації в кількості 5 (п’ять) осіб з можливістю змінити його під час наступних зборів.
Ухвалили:
Встановити кількісний склад Ради Асоціації у кількості 5 (п’ять) осіб. Голосували: за — 11, утримався — 0, проти — 0.

Встановлення розміру та строку сплати членських внесків на 2011 рік

Слухали:
В.Загребу, який виніс на розгляд пропозицію встановити внесок розмір членського внеску на 2011 рік в сумі 100 грн. за рік.
В дебатах виступили:
К.Савін, який запропонував встановити строк сплати членських внесків протягом 1 місяця з дня проведення загальних зборів.
Д.Лоншаков, який запропонував встановити строк сплати членських внесків протягом 3 місяців від дня проведення загальних зборів.
Ухвалили:
Встановити внесків розмір членського внеску на 2011 рік в сумі 100 грн на рік та строк сплати членських внесків протягом одного місяця з дня проведення загальних зборів. Голосували щодо розміру членського внеску: за — 6, проти — 2, утримались — 3. Голосували щодо терміну сплати членських внесків: за – 7, проти – 3, утримався – 1.

Вибори Голови Асоціації

Слухали:
Д.Александрова, який висунув свою кандидатуру на посаду голови і виступив з промовою щодо своїх пріоритетів діяльності на цій посаді у разі перемоги, та відповів на запитання учасників зборів.
І.Бондаренко, яка висунула свою кандидатуру на посаду голови і виступила з промовою щодо своїх пріоритетів діяльності в разі перемоги і також відповіла на запитання.
Голову лічильної комісії К.Савіна, який запропонував обрати голову методом таємного голосування (бюлетенями).
Ухвалили:
Обрати на посаду Голови Асоціації велосипедистів Києва Ірину Бондаренко. Голосували таємно бюлетенями, результати підрахунку голосів лічильною комісією: За Д.Александрова — 2, за І.Бондаренко — 9, не підтримали жодного кандидата — 0.

Вибори членів Ради Асоціації

Слухали:
В.Загребу з пропозицією розглянути кандидатури 6 осіб, які попередньо самовисунулися в члени Ради.
Слухали по черзі кандидатів у члени Ради: Д.Александрова, І.Бондаренко, К.Семенову, В.Загребу, які представили себе і свої плани в разі обрання до Ради.
І.Бондаренко також представила кандидатуру Ірини Ставчук, яка в силу поважних причин була відсутня на зборах.
Ще один кандидат в члени Ради – Ю.Пилипчук – на збори не з’явився і про причини відсутності не повідомив.
К.Савін запропонував обрати членів ради методом таємного голосування (бюлетенями).
Ухвалили:
Обрати на посади членів Ради Асоціації велосипедистів Києва Д.Александрова, І.Бондаренко, К.Семенову, В.Загребу та І.Ставчук. Голосували таємно бюлетенями (дозволялося підтримати не більше п’яти кандидатів), результати підрахунку  голосів лічильною комісією: за Д.Александрова — 11, за І.Бондаренко — 11, за В.Загребу — 11, за Ю.Пилипчука — 0, за К.Семенову — 10, за І.Ставчук — 10, не підтримали жодного кандидата — 0.

Вибори ревізора Асоціації

Слухали:
Пропозицію В.Загреби обрати ревізором Асоціації на 2011 рік Кирила Савіна.
К.Савіна, який коротко розповів про свій досвід діяльності в громадських організаціях та відповів на запитання учасників зборів.
Ухвалили:
Обрати на посаду ревізора Асоціації велосипедистів Києва Кирила Савіна. Голосували: за — 9, проти — 0, утримались — 2.

Розгляд та затвердження Стратегії Асоціації на 3 роки

Слухали:
К.Семенову, яка презентувала проект Стратегії діяльності АВК на 2011-2013 роки, розроблений робочою групою активістів АВК за участі Голови та Секретаря АВК.
Ухвалили:
Схвалити Стратегію діяльності АВК на 2011-2013 роки. Голосували: за — 11, проти — 0, утримались — 0.

Питання про порядок державної реєстрації Асоціації

Слухали:
В.Загребу, який запропонував доручити новообраним Голові АВК та Раді Асоціації здійснити реєстрацію Асоціації в органах юстиції та інших державних органах, виготовити печатки, відкрити рахунок в банку та виконати інші дії, передбачені в законі для створення юридичної особи.
Ухвалили:
Доручити новообраним Голові Асоціації І.Бондаренко та Раді Асоціації здійснити державну реєстрацію ГО “Асоціація велосипедистів Києва”.
Доручити Раді Асоціації вносити в робочому порядку правки до Статуту, які не змінюють його основних положень, у відповідності до зауважень легалізуючого органу. Голосували: за — 11, проти — 0, утримались — 0.

Різне

Слухали:
К.Савіна, який запропнував у 2011 році встановити мораторій на витрачання коштів, зібраних у скарбницю Асоціації за рахунок членських внесків, на оплату роботи найманих працівників, і доручити новообраному Голові АВК контролювати виконання цього питання.  
Ухвалили:
Встановили на 2011 рік мораторій на витрачання коштів, зібраних за рахунок членських внесків, на оплату роботи найманих працівників і доручили новообраному Голові АВК І.Бондаренко контролювати виконання цього рішення. Голосували: за — 10, утримався — 1, проти — 0.

Головучий Загальних зборів:      В.Загреба

Секретар Загальних зборів:       К.Семенова

Голова лічильної комісії             К.Савін

Київ, 27.11.2010

інші цікаві матеріали

Користувачів велосипеда в Києві поменшало на третину. При цьому вперше за два роки пропорція велосипедистів, що рухаються по дорозі і по тротуару, стала 50/50. Це

Сьогодні, 26 листопада, українські громадські організації та ініціативи, які працюють у сфері безпеки руху, презентували Маніфест за безпечні дороги. 26 організацій-учасниць закликають владу та суспільство

U-Cycle (ГО «Асоціація велосипедистів Києва») нагородила переможця конкурсу «Велопрацедавець 2019» у Києві та підбила підсумки національного конкурсу у 8 містах. Конкурс «Велопрацедавець року» відзначає найзручніші