Програма діяльності АВК на період з липня 2008 до червня 2009 рр. і подальшу перспективу

1. Вступ

Асоціація велосипедистів Києва (скорочено АВК) – громадська організація, легалізована ГУ Юстиції в м. Києві 10 травня 2007 року без створення юридичної особи. Основні цілі діяльності АВК –  представлення та захист інтересів її членів, та сприяння розв’язанню транспортних і екологічних проблем м. Києва шляхом створення умов для використання велосипедів у якості міського транспорту.

В цьому документі викладена програма діяльності АВК на другий рік її існування (липень 2008 – червень 2009 рр.) і подальшу перспективу, а також прогноз розвитку АВК. Він має бути схваленим Загальними Зборами АВК.

2. Статутна діяльність АВК

2.1. Діяльність АВК в сфері нормотворчості і організації дорожнього руху

Найважливіше і найскладніше завдання, яке стоїть перед АВК в галузі нормотворчості – вплив на Верховну раду з метою прийняття нею законопроекту №1061-5 чи еквівалентного, який би дав правову базу для ефективних дій ДАІ і місцевих органів влади в сфері безпеки ДР. Основні дії по цьому напрямку мають бути здійснені восени, коли депутати повернуться з парламентських канікул.

Розпорядження мера Києва №886 від 01.07.2008 передбачає створення цільової програми розвитку велосипедного транспорту, численних проектів реконструкції вулиць і інших нормативно-правових і розпорядчих актів. В цьому розпорядженні особливо передбачено, що такі акти мають узгоджуватися з АВК. Таким чином, важливим напрямком діяльності АВК в наступному році стане розгляд проектів таких актів і взаємодія з їх виконавцями.

Під час зустрічі керівництва АВК з Д. Бассом було досягнуто домовленості про необхідність видання ще одного розпорядження мера, яке б стосувалося облаштування в м. Києві велосипедних парковок і пунктів громадського велопрокату. АВК добиватиметься якнайшвидшого видання цього розпорядження, співпрацюватиме з його розробниками і виконавцями.

Станом на липень 2008 р. в м. Києві планується прийняття програми реконструкції парків і зелених зон. АВК має долучитися до цього процесу, добиватися того, щоб підчас реконструкції були передбачені мощені велодоріжки рекреаційного призначення, ґрунтові траси різного ступеню складності для різних дисциплін гірського велосипедного спорту.

Можливим напрямком діяльності АВК є облаштування в Києві спеціальних майданчиків для занять екстремальними видами спорту, в тому числі велосипедного. Також Києву необхідна щонайменше одна траса для ВМХ. У випадку, якщо знайдуться активісти, ладні спеціально займатися цією проблематикою, АВК долучиться до цих процесів.

Також є всі підстави вважати, що з популяризацією велосипедного транспорту серед киян виникне необхідність в внесенні змін і доповнень до існуючих і перспективних правових актів. В необхідних випадках АВК долучатиметься до цієї роботи.

2.2. Діяльність АВК в сфері спостереження за дотриманням існуючого законодавства

Головним завданням АВК в цій сфері наразі є моніторинг виконання розпорядження №886 і додатку до нього, співпраця з його виконавцями і, при необхідності, тиск на установи і чиновників, які не виконуватимуть приписані їм дії. Наразі можна констатувати, що перший пункт цього розпорядження вже виконаний, а найближчим контрольним терміном для пп. 2 і 3 є 01.08.2008 року. Решта пунктів, на які обумовлені контрольні терміни, має бути виконана до 30.12.2008.

Після виходу інших нормативних актів в сфері нашої діяльності АВК так само проводитиме моніторинг їх виконання.

АВК спостерігатиме за станом справ навколо велодоріжки  по вул. Генерала Григоренка і протистоятиме спробам перепрофілювати цю земельну ділянку.

АВК спостерігатиме за технічним станом доріг і вулиць Києва, добиватиметься ліквідації передумов для аварій, якщо такі будуть виявлені.

Узаконення технічних засобів реєстрації порушень ПДР, якого добивається ДАІ, значно підсилить можливості впливу громадських організацій на стан безпеки руху. АВК співпрацюватиме з ДАІ з метою притягнення до відповідальності осіб, які своїми діями (зокрема незаконною парковкою на велодоріжках) піддають велосипедистів небезпеці.

У випадку порушення законних прав велосипедистів організаціями усіх форм власності а також окремими громадянами АВК добиватиметься їх поновлення і належного відшкодування, надаватиме постраждалим допомогу.

2.3. Моніторинг вело-ДТП і їх розслідування

АВК і надалі планує проводити моніторинг розслідування ДТП за участі велосипедистів, надавати їм посильну допомогу в захисті своїх прав.

Нами відправлені запити в СУ і УДАІ ГУ МВС України в м. Києві про ДТП за участі велосипедистів і розслідування цих справ. Наразі ми очікуємо відповіді на ці запити, а згодом, ймовірно на початку 2009 року, плануємо видати узагальнений статистичний звіт про аварійність велосипедистів в м. Києві і надалі проводити таку роботу щорічно.

2.4. Діяльність АВК в сфері роботи зі ЗМІ, громадськістю, розповсюдження інформації і пропаганди

АВК планує і надалі виступати через ЗМІ з метою популяризації велотранспорту і привернення уваги громадськості до необхідності обмеження використання автомобілів. Також на виконання принципу відкритості громадської діяльності ми публікуватимемо звіти про власну діяльність, закликатимемо громадян вступати в ряди АВК.

Подальшого розвитку потребуватиме веб-сайт АВК.

2.5. Публічні акції за участю АВК

АВК планує і надалі брати участь в масових заходах, присвячених екологічним і транспортним проблемам, а в ряді випадків і організовувати такі заходи.

Серед тих планових заходів, участь в яких слід визнати першочерговою, необхідно назвати виставку «Велобайк-2009» (березень) і «Велодень-2009» (травень).

Крім того, скоріше за все виникне необхідність в проведенні «Велонаїзду–3» з метою добитися від ВР змін в законодавстві про дорожній рух. Також можливі наступні акції з серії «Велонаїзд» як засіб спонукання до виконання розпорядження мера №886 і інших нормативних актів.

Необхідно надалі відпрацьовувати систему мобілізації мас на такі акції, створити резерв матеріально-технічних засобів, які можна було б швидко притягти до забезпечення таких акцій.

2.6. Освітня діяльність АВК

АВК планує продовжувати освітню діяльність серед водіїв моторного транспорту і  велосипедистів. Нами запланований до видання посібник «Водіння велосипеда в умовах міста», але робота над ним ще не завершена.

2.7. Співпраця АВК з іншими організаціями подібної направленості

АВК планує і надалі продовжувати співпрацю з організаціями аналогічної направленості, надавати їм консультативну і іншу посильну допомогу, узагальнювати і використовувати в своїй роботі їх досвід.

При можливості АВК планує ініціювати та організувати міжнародну конференцію-зліт в Києві, присвячену проблемі розвитку міського велосипедного транспорту на пострадянському просторі та спрямовану на створення умов для обміну досвідом громадських груп щодо лобіювання його розвитку. Така конференція може відбутися восени 2008 або навесні 2009 року.

В інших містах України зараз йде процес консолідації велосипедної громадськості і створення місцевих організацій, подібних до АВК. Ми сприятимемо цьому процесу і, якщо таких організацій набереться достатня кількість, можливе створення на їх базі загальноукраїнської федерації. Така федерація зможе втілювати проекти загальнодержавного рівня, в першу чергу в галузі нормотворчості.

3. Фінансування

Керівництво АВК просить Загальні збори встановити на 2008 рік членський внесок в сумі 50 гривень з особи, і попередньо ухвалити таку ж суму на 2009 рік. Кошти, зібрані як членські внески, будуть витрачені на поточну діяльність організації: поліграфічні, поштові, канцелярські видатки, придбання матеріалів для наочної агітації до масових акцій тощо.

Програма-оптимум в фінансовому аспекті полягає в тому, щоб добитися одержання спонсорського фінансування на реалізацію конкретних проектів та, можливо, на роботу кількох штатних співробітників. Це дозволить приступити до дій в ряді напрямків, обумовлених статутом АВК, але зараз заморожених за відсутністю ресурсів.

АВК і надалі планує при можливості залучати працю волонтерів і користуватися їх технічними засобами на безоплатній основі, але всіх проблем організації в такий спосіб розв’язати неможливо.

4. Організаційна діяльність

В період дії цієї Програми може виникнути потреба внести ряд змін і доповнень до внутрішньої організаційної діяльності АВК, з закріпленням їх в Статуті.

4.1. Реорганізація керівництва АВК, створення правління

Перед нами може постати необхідність у вдосконаленні системи керівних органів АВК.  Зараз ця система складається з Загальних зборів і виконавців їх рішень (голови і секретаря). Це рішення досі виправдовувало себе малою кількістю членів.

В зв’язку з тим, що кількість членів АВК і об’єм роботи її керівництва зростає, така система стає занадто громіздкою в прийнятті поточних рішень, бо задача скликання дієздатного пленарного засідання Зборів і конструктивного обговорення на ньому непростого питання ускладнюється пропорційно кількості членів.

З іншого боку, голові часто буває потрібна порада. З огляду на це виникає потреба в організації колегіального виконавчого органу АВК (правління або активу) в кількості 3-5 осіб. Цей орган повинен мати повноваження на рішення поточних питань, розпорядження коштами, прийом нових членів тощо а в ряді випадків і їх виключення. Слід регламентувати контроль над правлінням з боку Загальних зборів так, щоб з одного боку, зберегти принцип демократичного прийняття рішень, з іншого – досягти ефективності керування.

Нам слід буде внести в Статут зміни, які б описували ці повноваження і обрати персональний склад правління.

Наступним кроком має стати створення представницького органу – Ради АВК. Передумовою цього стане збільшення кількості членів до 30-50 осіб і утворення районних відділень АВК (в Києві 9 районів). Їх голови і складуть Раду. Головна її функція – визначення поточних напрямків діяльності АВК.

4.2. Затвердження регламенту дії Загальних Зборів в форматі електронної конференції

Скликання пленарних засідань Загальних Зборів потребує неабияких зусиль від організаторів, ці засідання не завжди проходять організовано і нерідко зриваються через відсутність кворуму. Але ми живемо в ХХІ віці і необов’язково нам усім збиратися під одним дахом щоб обговорити поточні питання і виробити позицію по ним, яка б задовольняла більшість членів АВК. Існує Інтернет. Обговорення за його допомогою має свої переваги:  можливість врахувати всі аргументи, всебічно їх обміркувати, вивчити додаткову інформацію тощо.

Але  щоб користуватися повною мірою цією можливістю ми повинні розробити регламент електронної конференції, який би забезпечував легітимність прийнятих в такий спосіб рішень. Тобто всі члени АВК мають бути повідомлені про питання, що обговорюються, їм має бути надана можливість висловитися по суті цих питань і нарешті, питання повинні пройти процедуру схвалення більшістю голосів.

Цей регламент має бути затверджений на пленарному засіданні Загальних зборів.

4.3. Реорганізація АВК з набуттям статусу юридичної особи

Обсяг діяльності, в якій задіяна АВК, постійно зростає, зокрема після підписання розпорядження Київського міського голови №886 “Про облаштування та розвиток велосипедних доріжок у м. Києві”. Також у планах організації є втілення проектів, які потребують роботи з фінансовими ресурсами, зокрема пошуку та подальшого використання таких ресурсів на здійснення проектів в рамках статутної діяльності. Наприклад, це просвітницько-виховна діяльність (видання брошури), організація міжнародної конференції тощо.

Якщо правовідносини (отримання безготівкових грошей, прийом на роботу співробітників, придбання чи оренда коштовного майна і т.д.), що виникнуть підчас реалізації цих проектів потребуватимуть від нас статусу юридичної особи, нам доведеться провести реорганізацію АВК і зареєструвати на її базі юридичну особу.

Набуття статусу юридичної особи ні в якому разі не може розглядатися як самоціль діяльності. Навпаки, це обтяжить нашу організацію необхідністю вести податкову і бухгалтерську звітність за загальними з комерційними установами стандартами (хоча неприбуткові організації звільнені від більшості податків), ускладнить внесення змін до Статуту тощо.

інші цікаві матеріали

Користувачів велосипеда в Києві поменшало на третину. При цьому вперше за два роки пропорція велосипедистів, що рухаються по дорозі і по тротуару, стала 50/50. Це

Сьогодні, 26 листопада, українські громадські організації та ініціативи, які працюють у сфері безпеки руху, презентували Маніфест за безпечні дороги. 26 організацій-учасниць закликають владу та суспільство

U-Cycle (ГО «Асоціація велосипедистів Києва») нагородила переможця конкурсу «Велопрацедавець 2019» у Києві та підбила підсумки національного конкурсу у 8 містах. Конкурс «Велопрацедавець року» відзначає найзручніші